extra Logo1

1. Rang / 1. Preis Studienauftrag Wohnüberbauung Falkeisenmatte, Zofingen, 2014