extra Logo1

2. Rang / 2. Preis Neubau Willisauer Bote, 2021